พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ โดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนที่เกี่ยวข้องเดินทางมาร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชเศรษฐกิจสำคัญทั้ง 5 ชนิด รวมถึงข้าวและยางพารา และช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 4.5 แสนรายและสำปะหลังกว่า 5.2 แสนรายรวมการช่วยเหลือเกษตรกรประมาณ 1 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึงกรณีทหารอียิปต์ และครอบครัวคณะทูตซูดาน ที่พบว่าผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ว่า ประเทศไทยทำดีแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากบางคนที่ขาดระเบียบวินัยเท่านั้น ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป