นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัส และ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำการข่มขืน และการล่วงละเมิดทางเพศ ว่าในปัจจุบันผู้ถูกกระทำชำเราข่มขืนในประเทศไทย มีมากถึงปีละ 30,000 คดี ซึ่งช่องทางการช่วยเหลือประชาชนด้านการละเมิดทางเพศนั้น ยังไม่มีอย่างชัดเจน และผู้ถูกกระทำจำนวนมากก็ไม่มีที่พึ่งจากภาครัฐ โดยต้องไปหาความช่วยเหลือเอง เช่น ตำรวจ แพทย์ นิติเวช จิตแพทย์ หรือ มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น ซึ่งตนมองว่าไม่ถูกต้อง หากผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทำ ต้องเป็นผู้วิ่งหาความช่วยเหลือเอง ทั้งๆที่หน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ จึงได้เสนอถึงแนวคิดการตั้งสายด่วนฮอทไลน์ ในที่ประชุมกรรมาธิการ เพื่อนำเสนอสู่รัฐบาลต่อไป