นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่มีคำตอบเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงปรับทีมเศรษฐกิจ ว่า 6 ปีที่ผ่านมาประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสอยู่กับการออกนโยบายที่สวยหรูของรัฐบาล ไม่ว่าปัญหาการปรับ ครม. ที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไร ถือว่าเป็นผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าการปรับ ครม. ด้านเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิรูปการเมืองที่ไม่มีอยู่จริง

ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ เรื่องแสดงความรับผิดชอบว่าจะปรับ ครม. เมื่อไหร่อย่างไร ถ้าปรับครมไม่ได้ก็ขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก เพื่อจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนไม่เสียโอกาสไปมากกว่านี้

พร้อมกันนี้ นายอนุสรณ์ กล่าวถึง การเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีการประกาศหลายครั้งว่าจะจัดขึ้นภายในปีนี้ แต่ก็มีอีกหลายครั้งที่เลื่อนการเลือกตั้งออกไป พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ ควรมีความจริงใจต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มประกาศกำหนดเวลาให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดเกิดขึ้นก่อนและในลำดับต่อไปจะเป็นรูปแบบใด

ขณะที่นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเปิดรับฟังความเห็นของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าขอให้ รับฟังภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้ออกมาเสนอความเพราะส่วนหนึ่งรายได้ของประเทศมาจากการท่องเที่ยว จึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้เปิดกว้างรับฟังปัญหาจากภาคเอกชนด้วย เพราะประเด็นที่รัฐบาลบอกว่าจะแก้ไขยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม