วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตำรวจ : ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณรัตนา เมฆหมอก,คุณกาญจนา หิรัญบูรณะ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ ส.ต.ท.กฤษฎา การุณ ผบ.หมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.,ด.ต.วิชิต แก้วฉิม ผบ.หมู่ ป.สภ.เกาะข้าง ภ.จ.ตราด,พ.ต.อ.ชัชนนท์ พรบุตร ผกก.สภ.ลืออำนาจ ภ.จ.อำนาจเจริญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และพักรักษาตัวใน รพ.ตำรวจ