เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เสริมศักยภาพยูนิตลิงค์ ด้วยบริการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับควบคุมและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตและให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิตลิงค์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่สามารถเพิ่มบริการบริหารพอร์ตการลงทุนลูกค้ายูนิตลิงค์ของบริษัทฯ ได้

“ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าตามนโยบาย MTL Everyday Life Partner และเพื่อให้สอดรับกับสภาวะการลงทุนที่มีความผันผวน บริษัทฯ ได้พัฒนาความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้บริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตแบบ ค และให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับยูนิตลิงค์ จากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อยกระดับบริการประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign และ mOne ที่จะช่วยวางกลยุทธ์การลงทุน พร้อมสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและความเสี่ยงของลูกค้า ทั้งยังมีการติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจ”นายสาระกล่าว

ทั้งนี้ การได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิตลิงค์ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทราบ

ผู้สนใจสามารถติดต่อตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1766