อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 07.56 น. มีดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 30.86 บาท ขายออก 31.29 บาท
ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.39 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 39.59 บาทต่อปอนด์
เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.50 บาทต่อหยวน
และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.29338 บาทต่อเยน