นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอภูเวียงและ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาหลอกชาวบ้าน ว่ารัฐบาลมีโครงการเจาะบ่อบาดาลโดยใช้พลังงานโซลาเซลให้กับพี่น้องกับประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่มีการโยกงบประมาณมาจากหน่วยงานอื่น งบประมาณบางส่วนแต่ไม่เพียงพอในการดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่หากครอบครัวใดต้องการได้บ่อบาดาลต้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการ

กรณีดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีประชาชนมากกว่า 300 ครอบครัว จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีมูลค่าตั้งแต่ 35,000-80,000 บาท ทั้งนี้ในพื้นที่ขอนแก่นประสบปัญหาภัยแล้งหนักมาก หลายพื้นที่ไม่มีน้ำทำการเกษตรเมื่อเห็นว่าเป็นโครงการรัฐจึงเชื่อถือ และจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ที่นำโครงการมาให้เป็นจำนวนมาก และจากการลงพื้นที่ทราบว่าโครงการดังกล่าวนำไปหลอกชาวบ้านในหลายพื้นที่ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ ตนเตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในทีประชุมรัฐสภา เพื่อสอบถามไปยังกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ทำไมถึงไปซ้ำเติมความทุกข์ของประชาชน ในภาวะภัยแล้งคุกคามประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพออยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมาซ้ำเติม กรณีทีเกิดขึ้นเจ้ากระทรวงเกษตรต้องรับผิดชอบ หากรัฐต้องการช่วยประชาชนอย่างจริงใจ โครงการเจาะบ่อบาดาลที่รัฐทำใช้งบสูงถึง 490,000 บาทแต่ใช้การไม่ได้ ในฐานะคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะหารือในที่ประชุมพร้อมทั้งเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงถึงโครงการดังกล่าวและเร่งผลักดันโครงการเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด