ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างออกมาปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ว่าจะติดลบมากขึ้นเรื่อย ๆ และอาจติดลบถึงร้อยละ 10.3 ว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก ดังนั้นจึงต้องการแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันต่อเหตุการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศขาดความมั่นใจในตัวรัฐบาล และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เพิ่งออกมายังไม่ตอบโจทย์กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ด้วยสถานการณ์แบบนี้ ถึงเวลาแล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ต้องสร้างรัฐบาลแห่งความไว้ใจ ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การบริหารงานภาครัฐจึงควรคำนึงถึงสถานการณ์ที่ประชาชนประสบอยู่เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ปรับโครงสร้างและการวางแผนงานของระบบราชการไทยให้ตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุน คุณสมบัติของการเป็นรัฐบาลแห่งความไว้ใจมีดังนี้ 1.มั่นคง 2.มีสมรรถนะ 3.ซื่อสัตย์ 4.มุ่งมั่น 5.น่าเชื่อถือ 6.จริงใจ เพราะหากรัฐบาลมีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยว นักลงทุนไว้ใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง และหากดูผลงาน 6 ปีที่ผ่านมาของพล.อ.ประยุทธ์ ก็จะรู้ว่าเป็นคนที่มี Fixed Mindset คือการที่คิดว่าตัวเองนั้นดีพอแล้ว ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมๆ และไม่อยากพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ แต่ถ้าหากเปลี่ยนตัวเองเป็น Growth Mindset คือการเปิดกว้าง รับสิ่งใหม่ ๆ พร้อมรับฟังความเห็นต่างและแนวคิดแบบยืดหยุ่น ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะสามารถแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้