นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็น ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้น หากมีการเลือกตั้งในวันนี้ว่า ผลสำรวจดังความคิดเห็นดังกล่าว สะท้อนถึงความตั้งใจในการทำงานของ ส.ส.และสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกคน ซึ่งยืนหยัดในหลักการและอุดมการณ์ที่สืบต่อมาจากพรรคอนาคตใหม่ ทั้งหมดจะเป็นกำลังใจ ให้ส.ส.และสมาชิกของพรรคทุกคน ร่วมกันทำงานอย่างหนักต่อไป

ขณะที่ อีกด้านหนึ่งเมื่อความนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้น ความนิยม ในฝั่งของรัฐบาลจึงลดลง นั่นเป็นเพราะการที่รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่ได้ให้คำมั่นกับประชาชนไว้ รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณก็ไม่ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งภาพที่ประชาชนควรเห็นคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ในทางปฏิบัติกลับเห็น การแย่งชิงผลประโยชน์ การแย่งชิงเก้าอี้เพื่อเข้าสู่อำนาจบริหาร ภายในรัฐบาลเอง จึงทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นประกอบกับทีมเศรษฐกิจที่ยังทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่งบประมาณ ทั้งการกู้ยืมและงบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มที่จะถูกนำไปหาประโยชน์ ในหมู่พวกพ้องฝั่งรัฐบาล