นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.เขตหนองจอก พรรคพลังประชารัฐ หนึ่งในกลุ่ม 6 ส.ส. กล่าวภายหลังลงพื้นที่รับฟังปัญหาชุมชนตลาด 100 ปี หลังชาวบ้านคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำว่า โครงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำในพื้นที่ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังคาเรือน ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ทางกลุ่มก็ต้องลงมารับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้าน และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ด้าน นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีการพิจารณาญัตติขอให้สภาฯตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล ที่ตนได้ยื่นไว้ในวาระประชุมนานแล้ว และในตอนนี้มีวาระการพิจารณากฎหมายผังเมืองใหม่ กำลังจะรอส่งเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายผังเมืองใหม่ ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อสร้างอาคารสูงที่ประชาชนร้องเรียนมา ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ตนจึงจะนำเรื่องนี้เข้าอภิปรายในที่ประชุมสภาในครั้งเดียวกัน เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาแก้ไขผังเมือง