“จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม” ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์โครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิดโดยสภากาชาดไทยและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์รุ่นที่ 1-8 เพื่อจัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถมที่มีคุณภาพในการใส่เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มอบให้โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารและนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศโดยมีผู้ร่วมสนับสนุนจาก 3 บริษัทได้แก่บริษัทสุภาราจำกัด (GQ) บริษัทนารายณ์อินเตอร์เทรดจำกัด (NARAYA) และบริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน – มูลนิธิคุณแม่จินตนาธนาลงกรณ์ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าสำหรับเด็กให้โครงการฯ 1 ชิ้นเมื่อมีผู้ซื้อหน้ากากผ้า 1 ชิ้นโดยทั้ง 3 บริษัทจะร่วมบริจาคหน้ากากผ้าเข้าโครงการไม่น้อยกว่าบริษัทละ 25,000 ชิ้นขอเชิญประชาชนร่วมสนับสนุนโครงการ TFFC ได้โดยซื้อหน้ากากผ้าสำหรับเด็กตามแคมเปญข้างต้นในช่วงเดือนกรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2563 หรือร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิฯได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 048-1-10901-9