นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับฯ สภาผู้แทนราษฎร หรือ กรรมาธิการติดตามเงินกู้โควิด-19 เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานของกรรมาธิการว่า ได้เชิญผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย มาให้ข้อมูล หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจากสายด่วน 084-979-8879 กว่า 300 ข้อร้องเรียน ที่ผู้ประกอบการ SEMs ไม่สามารถเข้าถึงซอฟท์โลนได้ ซึ่งหากพบว่า มีเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กรรมาธิการก็จะเสนอความเห็นไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณาปรับแก้ต่อไป

นอกจากนี้ นายไพบูลย์ ยังเปิดเผยถึงการตรวจสอบติดตามงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ จำนวน 400,000 ล้านบาท จากทั้งหมด 1,000,000 ล้านบาทว่า ทุก ๆ สัปดาห์ของการประชุม จะติดตามการใช้งบประมาณว่า มีการนำไปใช้ดำเนินการอย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่