ทีเอ็มบีพร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มจับมือ “กลุ่มมิตรผล” พันธมิตรรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการเกษตรช่วยเหลือชาวไร่ผ่านซัพพลายเชนโซลูชันให้ชาวไร่มีเงินทุนใช้เพาะปลูกพร้อมปรับลดดอกเบี้ยและพัฒนาระบบการจ่ายเงินส่งเสริมการปลูกอ้อยหรือเกี๊ยวเงินผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มทางเลือกที่สะดวกปลอดภัยในการซื้อปัจจัยการผลิต

นายเสนธิปศรีไพพรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจทีเอ็มบีเปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากทั้งปัญหาภัยแล้งและสถานการณ์โควิด-19 ทีเอ็มบีจึงร่วมมือกับกลุ่มมิตรผลผู้นำในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยช่วยเหลือชาวไร่ในกลุ่มมิตรผลภายใต้โปรแกรม Supply Chain Financing Solution ซึ่งเป็นความร่วมมือกันพัฒนาระบบการจ่ายเงินส่งเสริมการปลูกอ้อยหรือที่เรียกว่าเกี๊ยวเงินโดยเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีชาวไร่โดยตรงเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการรับเงินแทนการออกเช็คล่วงหน้าแบบเดิมๆ
“ทีเอ็มบีได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินส่งเสริมการปลูกอ้อยหรือเกี๊ยวเงินเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้ชาวไร่สามารถมีเงินทุนไปซื้อปัจจัยการผลิตสำหรับทำการเพาะปลูกซึ่งปัจจุบันมีชาวไร่ภายใต้โครงการนี้หลายพันรายทั่วประเทศพร้อมกันนี้ธนาคารยังได้ร่วมทำโครงการอื่นๆกับทางกลุ่มมิตรผลอย่างเช่นการพัฒนาแพลตฟอร์มการจ่ายเงินรองรับการทำ E-Commerce ภายใต้โครงการ “ปลูกมิตร” จัดทำ Payment Gateway ช่วยเสริมความมั่นใจให้ชาวไร่ในเรื่องความปลอดภัยและเป็นการเพิ่มช่องทางความสะดวกในการชำระเงิน” นายเสนธิปกล่าว

ทีเอ็มบีและธนชาตผู้นำแนวคิด Make REAL Change เชื่อมั่นว่าการก้าวข้ามสถานการณ์นี้ได้ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังช่วยเหลือและร่วมมือกันทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กการช่วยเหลือแบบส่งต่อตลอดทั้งซัพพลายเชนจะเป็นการช่วยทั้งระบบที่ได้ผลในวงกว้างและรวดเร็วทำให้ทุกคนสามารถตั้งรับเชิงรุกเดินหน้าได้อีกครั้งสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งอุตสาหกรรมทำให้ทุกฝ่ายมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในเร็ววัน

นายวีระเจตน์ว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทยพลังงานและธุรกิจใหม่กลุ่มมิตรผลกล่าวว่ากลุ่มมิตรผลมองหาแนวทางในการสนับสนุนชาวไร่มาตลอดโดยเรามีการเตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับเงินส่งเสริมชาวไร่ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางทีเอ็มบีได้นำเสนอโปรแกรมซัพพลายเชนโซลูชันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือชาวไร่ทั้งด้านเงินทุนและการนำดิจิทัลโซลูชันมาช่วยในการบริหารจัดการลดขั้นตอนต่างๆทำให้ชาวไร่ได้รับเงินส่งเสริมการปลูกอ้อยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีเอ็มบียังปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเงินส่งเสริมการปลูกอ้อยให้ชาวไร่ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้ชาวไร่มีเงิทุนหมุนเวียนไปซื้อปัจจัยการผลิตได้และทางกลุ่มมิตรผลได้พัฒนาเพิ่มช่องทางให้ชาวไร่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม “ปลูกมิตร” ที่คัดสรรและรวบรวมอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมโดยทีเอ็มบีได้มาเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยในการชำระเงินทำให้การส่งเสริมเป็นไปอย่างครบวงจรให้ชาวไร่สามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาโซลูชันทางการเงินและการจัดการทั้งหมดนี้ทำให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผลมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญกับซัพพลายเชนอย่างมากซึ่งเมื่อดูจากผลผลิตที่เรามีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะอ้อยน้ำตาลพลังงานจะเห็นได้ว่าอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันทั้งหมดเราจึงต้องการบริหารทั้งซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบการผลิตการตลาดซึ่งแน่นอนว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวทำให้ทั้งธุรกิจรายใหญ่และชาวไร่ทั่วประเทศสามารถเติบโตไปได้ด้วยกันและช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้” นายวีระเจตน์กล่าว