ในวันนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมามอบนโยบายการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. โดยเป็นกำหนดการเดิมก่อนจะมีการประชุมเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งในการมอบนโนบาย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการมอบนโยบายนายสมคิดได้ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายด้วย โดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีความลับ และเพื่อให้สื่อมวลชนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงไม่หยิบเฉพาะบางประเด็นมาใช้เพียงบางส่วน

โดยระหว่างการมอบนโยบายนายสมคิด เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความเห็น ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้เร็ว เพื่อไม่ให้ SMEs ต้องปิดกิจการและเป็น NPL ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชน