พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังชาติไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในคณะกรรมาธิการขุดคลองไทยฯ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ ฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคงและการเมือง ใน คณะกรรมาธิการขุดคลองไทยฯ สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชน จังหวัดตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราชพัทลุง และสงขลา เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำรายงานในทุกด้าน ก่อนนำเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และส่งความเห็นไปที่คณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการศึกษาเชิงลึกอย่างจริงจัง

โดย พล.ต.ทรงกลด กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้เพื่อให้ได้คำตอบและแนวทางในการดำเนินการขุดคลองไทย และการพัฒนาพื้นที่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พึงได้รับอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มีการแจกแบบสอบถาม การเตรียมการเดินหน้าผลักดันโครงการขุดคลองไทย ให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลเสนอไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป

ด้าน นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า การผลักดันการขุดคลองไทย มีแนวคิดจนได้ข้อสรุปว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย ถ้าจะขุดก็ต้องเส้นทาง 9A เหมาะสมสุด จนถึงปัจจุบัน สภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 25 ได้ร่วมกันผลักดันอีกรอบ จึงได้ตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฏร เพื่อทำข้อเสนอไปยังรัฐบาลให้รอบด้าน อย่างรวดเร็ว