อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เมื่อเวลา 08.09 น. มีดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 30.57 บาท ขายออก 31.20 บาท
ยูโรอยู่ที่ระดับ 34.93 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 39.00 บาทต่อปอนด์
เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.38 บาทต่อหยวน
และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.29206 บาทต่อเยน