พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)กล่าวถึง สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองว่า เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการสื่อสารได้รวดเร็ว ทำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายและสะดวกในทุกที่ทุกเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีผู้ไม่หวังดีหรือเหล่ามิจฉาชีพที่ได้ใช้การสื่อสารนี้ แสวงหาประโยชน์ ด้วยการให้ข่าวสารที่บิดเบือน ทำให้เกิดความหลงเชื่อ และมีการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจจะทำให้มีความผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไม่รู้ตัว จึงอยากขอฝากให้ทุกคน พึงตระหนักระวังอันตรายที่จะแอบแฝงมาในช่องทางสังคมออนไลน์และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความรู้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นพลังสังคมที่เข้มแข็ง และเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

“ขออย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆและต้องดูด้วยว่าข้อมูลที่ด้รับบิดเบือนหรือไม่ หากไม่แน่ใจขอให้สอบถามจากหน่วยงานภาครัฐ หากเข้าใจผิดพลาดก็จะเกิดปัญหาตามมา คือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทุกวันนี้เราอยู่ในช่วงการสร้างความปรองดอง สิ่งใดก็ตามที่พบเห็นแล้วผิดแปลกไปจากความเป็นจริง ควรจะตรวจสอบก่อนจะเผยแพร่” พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าว