ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป ให้สัมภาษณ์ว่า ในฐานะที่ตนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป ตนได้ส่งหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 6 มี.ค. เพื่อขอเปิดประชุมพรรค ต้องรอให้คสช.พิจารณาก่อนก่อน ซึ่งคาดว่าปลายเดือน มี.ค.นี้ จัดประชุมพรรคครั้งแรกได้ เพื่อให้ได้รายชื่อและจำนวนกรรมการบริหารพรรค ตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 10 ที่กำหนดต้องมีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิก นายทะเบียน รวมถึงกรรมการบริหาร โดยทั้งหมดจะชัดเจนในวันที่ประชุมกันครั้งแรก สำหรับกรรมการบริหารของพรรค มาจากบุคคลหลายสาขาอาชีพ มีอดีตทหารยศ พล.อ.ร่วมด้วยหลายคน เพราะเราเป็นพรรคของประชาชน ซึ่งทหารที่เกษียณแล้วก็คือประชาชนเหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นหนึ่งในรายชื่อที่เลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ต้องรอให้พรรคได้ตั้งขึ้นก่อน และเมื่อชัดเจนแล้วสังคมคงจะสะท้อนว่า พรรคประชาชนปฏิรูปจะมีนโยบายอย่างไร ผู้บริหารเป็นอย่างไร และจะดำเนินการในแนวทางอย่างไร และพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่เราเห็นว่ามีความซื่อสัตย์ มีความสามารถ เหมาะกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรายืนยันตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 59 วันนี้จุดยืนของตนและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคก็ยังเหมือนเดิม โดยเห็นว่าพล.อ.ประยุทธ์ มีความเป็นไปได้ ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

“แม้ตอนนี้คะแนนนิยมของพล.อ.ประยุทธ์ จะตก แต่คนจะมองที่ความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าเทียบแบบตัวต่อตัวแล้ว คะแนนนิยมของพล.อ.ประยุทธ์ ดีกว่าทุกคน ที่มีชื่อว่าจะเป็นนายกฯคนต่อไป แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่เราจะเลือกหรือไม่เลือกพล.อ.ประยุทธ์ แต่จะมองที่เรื่องคุณสมบัติและความสามารถมากกว่า”นายไพบูลย์ กล่าว

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่าถ้าจะเลือกพรรคการเมือง ก็จะดูที่นโยบาย นายไพบูลย์ กล่าวว่า ต้องเรียนว่าอุดมการณ์พรรคประชาชนปฏิรูปมีอยู่ 3ข้อ คือ 1.ปฏิรูปคณะสงฆ์ให้อยู่ในพระธรรมวินัย 2.ปฏิรูปพรรคการเมืองและนักการเมือง โดยให้มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม เลือกนายกรัฐมนตรีด้วยระบบคุณธรรม ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความสามารถเช่น พล.อ.ประยุทธ์ เป็นต้น และ3.เพิ่มอำนาจให้ประชาชน โดยจัดตั้งสภาประชาชน มีระบบตรวจสอบอำนาจรัฐในทุกจังหวัด นอกจากนี้นโยบายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและสังคม จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อถามว่า การที่เป็นพรรคการเมืองใหม่ จะเสียเปรียบพรรคเก่าหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ให้ไปถามพรรคเก่าดูว่าจำนวน ส.ส. จะลดลงเท่าใด ส่วนพรรคใหม่อย่างเราที่ยังไม่เคยมี ส.ส. ก็ต้องคิดไปว่าจะมีเท่าไหร่ ส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อ ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกพรรคเราเท่าไหร่ แต่เชื่อว่ามีประชาชนที่มีอุดมการณ์ ตรงกับเราเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจะเลือกแค่ไหนก็พอใจ