นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘Chuchart Srisaeng‘ เปิดเผยถึง อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนางสาวปาณิตา ยศปัญญา ไปหาและบังคับให้ขอโทษเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตเงินช่วยเหลือผู้อยากไร้นั้น ว่า อาจมีความผิดฐานทำให้นางสาวปาณิตาเสื่อมเสียเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 วรรคแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนกรณีที่อาจารย์คนนี้ใช้มือทุบตีนางสาวปาณิตาที่หลัง 2 ครั้ง ย่อมมีความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดตามมาตรา 309 วรรคแรก เป็นความผิดอันยอมความได้ หากไม่ได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในกำหนดเวลา 3 เดือน ย่อมขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ความผิดตามมาตรา 391 เป็นความผิดลหุโทษแต่ไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้ มีอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (5) นางสาวปาณิตาในฐานะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ย่อมมีสิทธิร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีแก่อาจารย์คนดังกล่าวได้

 

Chuchart