นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ FTA Watch เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนะทางนโยบายต่อกรณีการเข้าร่วม CPTPP ว่า การตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ถือเป็นการเปิดที่จะได้รับฟังความเห็นอย่างรอบด้านจากทุกภาคส่วน เพราะสภาฯถือเป็นที่รวมความเห็นของคนทั้งประเทศ หากจะมีการผลักดันเรื่องนี้ ก็ควรจะมีการแสวงหาความเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อน เพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศ และจะเป็นเรื่องดีหากสภาฯ จะเป็นตัวกลางเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน พร้อมย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ถอนเรื่องนี้ออกจากวาระครม.แล้ว เพราะยังมีความเห็นขัดแย้งจากฝ่ายต่างๆ

ส่วนการเตรียมความพร้อม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พิจารณาพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 นายจุรินทร์ กล่าวว่า ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 26 พฤษภาคมนี้ จะมีการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการอภิปรายอย่างรอบด้าน มั่นใจว่าเสียง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มีความเป็นเอกภาพ และจะเป็นไปตามมติพรรค