นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงผลการประชุมร่วมกับตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพระราชกำหนด 4 ฉบับ เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ว่า จะพิจารณาแบบรวมระเบียบวาระทั้งหมด ซึ่งกำหนดไว้ว่า เริ่มให้สมาชิกหารือ 09.30 น. จากนั้น จะเข้าสู่ระเบียบวาระในเวลา 10.30 น. และแล้วเสร็จในเวลา 20.00 น.ของทุกวัน รวมรัฐบาลและ ครม.ใช้เวลา 20-24 ชั่วโมง ขณะที่ฝ่ายค้านได้เวลา 20-24 ชั่วโมงเช่นกัน จึงคาดว่า รวมทุกฉบับ น่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 พฤษภาคม ดังนั้น การประชุมสภาฯในครั้งนี้ จะมีการประชุมตั้งแต่ 27-31 พฤษภาคมนี้ และลงมติใน พ.ร.ก.ที่เกี่ยวกับการกู้เงิน ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม และจากนั้น ก็จะพิจารณาร่าง พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อ โดยเสร็จสิ้นในเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ หากฝ่ายใดลุกขึ้นประท้วง ก็หักเวลาในฝ่ายนั้นออกไป โดยในการประชุมแต่ละวัน จะเช็คเวลาทุกวัน เพราะเกรงจะเกิดปัญหาเวลาขาดหายไป ซึ่งข้อสรุปดังกล่าว ฝ่ายค้านไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดๆ สำหรับการพิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 คาดว่า จะเข้าวาระในสัปดาห์ถัดไป ส่วนจะพิจารณาแบบเต็มสภา 3 วาระรวด หรือไม่ ต้องหารือกันอีกครั้ง

นายวิรัช ยังกล่าวถึงการควบคุมเสียงในพรรคร่วมรัฐบาลว่า จะพูดคุยหารือกันในการประชุมวิปรัฐบาลวันที่ 25 พ.ค. นี้