นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ติดลบร้อยละ 1.8 โดยได้รับปัจจัยกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวในระดับต่ำ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง

ขณะที่ การส่งออกในไตรมาสแรกขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 หรือมีมูลค่า 60,867 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ทาง สศช. ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดว่าจะติดลบที่ร้อยละ 5-6 และการส่งออกทั้งปีจะติดลบร้อยละ 8

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะกดดันเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นสำคัญ ซึ่งการผ่อนปรนมาตรการต่างๆจะต้องระมัดระวัง เพราะหากกลับมาระบาดรอบ 2 อาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ส่วนประเด็นพรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทนั้นคงไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นการช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยไม่เคยติดลบมากไปกว่าที่คาดการณ์