นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการใช้เงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้าน ว่า พ.ร.ก.กู้เงินนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 600,000 ล้านบาท สำหรับแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนอีก 400,000 ล้านบาท ใช้ในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่วนของการใช้เงิน 600,000 ล้านบาท อยากให้รัฐบาลเร่งใช้จ่ายเงินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และตรงตามจุดประสงค์ของ พ.ร.ก. กู้เงินให้มากที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของการเยียวยาชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำซึ่งชอกช้ำเดือดร้อนจากการไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ

สำหรับ 400,000 ล้านบาทที่ พ.ร.ก. กู้เงินระบุให้ใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนั้น ขอฝากให้รัฐบาลใช้เงินส่วนนี้เพื่อกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังทั้งในชนบทและในชุมชนเมือง ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ยังอยู่กับเรา คนหาเช้ากินค่ำในชุมชนเมือง ส่วนมากคือคนที่มีพื้นฐานมาจากชนบท เมื่อสังคมเมืองหางานทำยากลำบากมากขึ้น คนเหล่านี้ก็จะหวนกลับไปใช้ชีวิตในชนบท รัฐบาลจึงควรใช้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินนี้ไปสร้างงานในชนบทให้คนเหล่านี้มีงานทำ มีรายได้หาเลี้ยงชีพ รัฐบาลอาจใช้โอกาสนี้สร้างงานจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือการพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal) รวมทั้งการสร้างงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม นอกจากจะช่วยสร้างงานให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว ยังช่วยพัฒนาชนบทให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

พร้อมฝากรัฐบาลให้ใช้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังเพื่อเป็นพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปในที่สุด