นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจากหลายพื้นที่ว่า ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ที่ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้จริง ว่า โครงการนี้กระทรวง DE จ้างบริษัท ทีโอที ดำเนินการ โดยติดตั้งอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น 24,700 หมู่บ้าน ตกจุดละ 5 แสนกว่าบาท ประกอบด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อมต่อเข้ากับบ้านเรือน และเเบบ Free wifi ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้น นอกจากโครงการจะใช้งบประมาณสูงกว่าที่ควรจะเป็นแล้ว ยังพบว่า Free wifi ที่ติดตามหมู่บ้านนั้นเชื่อมต่อไม่ค่อยได้ ส่วนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อมต่อเข้ากับบ้านเรือนนั้นมีราคาสูงและมีเงื่อนไขผูกพันนานเกินไป โดยบริษัท ทีโอที ผูกขาดเพียงเจ้าเดียว ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าเช่าแพงกว่า “เน็ตชายขอบ” ที่ดำเนินการโดย กสทช. เกือบ 2 เท่าตัว ดังนั้นการให้บริการดังกล่าวจึงไม่ตรงกับเป้าหมายของรัฐบาลที่โฆษณาว่า รัฐบาลจะให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ทั้งนี้ จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป แต่ในเบื้องต้นอยากเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการให้ผู้รับผิดชอบรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเน็ตประชารัฐสามารถเข้าถึงและใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้ง 24,700 จุด ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด

ดังนั้นการที่รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้โครงการเน็ตประชารัฐใช้งานไม่ได้จริงในบางพื้นที่ หรือมีราคาสูงยากแก่การเข้าถึง จึงถือเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาโรคระบาดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลเอง อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถแข่งขันและทำมาหากินแข่งขันสู้กับคนเมืองที่มีความพร้อมมากกว่าได้ รัฐบาลต้องรีบแก้ไขโดยด่วนให้เน็ตประชารัฐใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้คนไทยใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีคุณภาพเหมือนกันทุกคน