นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการแต่งตั้ง รองโฆษกพรรคเพิ่มเติมอีก 2 คน ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้แต่งตั้งรองโฆษก 2 คน คือ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส. จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบด้านการเมือง และปัญหาของประชาชน ทั้งสองเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่ผ่านมาจะเห็นว่าได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดี และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจปัญหาของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง การทำหน้าที่รองโฆษก ก็จะสอดประสานกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนได้ และมีประสิทธิภาพ พรรคเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอย่างเต็มที่