นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยสามัญทั่วไปในวันที่ 22 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่ปิดสมัยประชุมสภา ส.ส.ของพรรคจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ อยู่กับพี่น้องประชาชน ในช่วงปิดสมัยที่ผ่านมาทุกคนมุ่งช่วยเหลืออยู่เคียงข้างประชาชนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน้ากากผ้า จัดทำถุงยังชีพ จัดข้าวกล่อง สนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดกรองให้กับชุมชนและหน่วยงานทางการแพทย์ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกรณีประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วน และอื่นๆ อย่างเต็มที่ การร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้ละมือ เพื่อให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้ ทุกคนมีหลักการที่สำคัญคือการอยู่ร่วมเคียงข้างประชาชนไม่ทิ้งกัน

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ในการลงพื้นที่ การรับรู้ปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ก็เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อนำปัญหาต่างๆ ไปสะท้อนผ่านสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเปิดสมัยประชุมที่จะถึงนี้ ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการตั้งกระทู้ การเสนอญัตติ การหารือ ในสภาเพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และยังมีการเตรียมร่างกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับที่จะได้เสนอต่อสภา และการทำงานในสภาจะมุ่งเน้นการทำงานที่ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง

ดังนั้น การเตรียมการอภิปราย พรก.เกี่ยวกับการกู้เงินทั้ง 3 ฉบับนั้น หลักการคือยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้ง ส.ส.ทุกคนจะเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการประชุม ส.ส.และตัวแทนของพรรคในฐานะวิปพรรคไปประสานกับวิปรัฐบาล คาดการณ์ว่า หากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดวันประชุมสภาเป็นที่แน่นอนแล้ว นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.พรรคก็จะเรียกประชุม ส.ส.เพื่อกำหนดทิศทางในการทำงานในสมัยประชุมที่จะถึงนี้ต่อไป