นายเกื้อ แก้วเกตุ ประธานทำงานด้านเด็ก พร้อมด้วยนายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และคณะ เข้ายื่นหนังสือ ต่อ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อให้ติดตามตรวจสอบพร้อมดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน ในเรื่องของการเกิดเหตุละเมิดทางเพศ แก่เด็กนักเรียน โดยกลุ่มครูและศิษย์เก่าที่จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศ เพราะเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจต่อสังคมไทย เนื่องจาก ครู อาชีพที่มีความศรัทธามายาวนานได้กระทำความผิดอย่างรุนแรง ดังนั้น จึงขอประนามกลุ่มบุคคลดังกล่าว และขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างเข้มงวดจริงจัง และไม่ล่าช้า

ด้าน นายวัลลภ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหา เพราะได้มีการติดตามตรวจสอบคดีดังกล่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความผิดในคดีดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. คดีรุมโทรม และ 2. คดีกระทำชำเรา ซึ่งคณะกรรมาธิการจะติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับโทษทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด