นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางผ่อนปรนระยะที่ 2 ว่า พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเสนอที่ประชุมใหญ่ ศบค. ส่วนจะมีการขยายเวลาเคอร์ฟิวจาก 22.00 น.-04.00 น. เป็น 23.00 – 04.00 น. หรือไม่ ให้รอฟังผลประชุม ศบค.

ส่วนกรณีที่เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย ขอให้ไทยปลดล็อกเกาหลีออกจากประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย ไม่ใช่อำนาจ ศบค. แต่เป็นอำนาจของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามอำนาจ พ.ร.บ. โรคติดต่ออันตรายและปฎิเสธแสดงความคิดเห็น เรื่องให้นักธุรกิจเดินทางเข้ามาประเทศไทย