นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการประชุม ศบค.วันนี้จะมีเรื่องของการผ่อนปรนมาตรการระยะ 2 ซึ่งเป็นกรณีสามารถให้เปิดห้างได้ รวมถึงบางกิจการ สำหรับในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม จะเสนอเรื่องการผ่อนปรนกิจกรรมประเภท กองถ่ายละคร, ภาพยนตร์ รวมถึงการทำรายการประเภททีวี เนื่องจากระยะเวลา 2 เดือนมานี้ไม่ได้มีการทำกิจกรรมประเภทนี้ ซึ่งการเตรียมที่จะผ่อนปรนกิจกรรมดังกล่าว ก็ต้องให้ทาง สาธารณสุข เห็นชอบหรือดูถึงความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้จะมีการหารือกับสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ หรือประเภทรายการต่างๆ อาจจะให้ออกกองถ่ายได้ประมาณ 50 คน โดยมีกระรวงสาธารณสุขกำกับดูแล รวมถึงประสานทางมหาดไทย และท้องที่ต่างๆ ขณะที่มีการออกกองนอกสถานที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย