นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยอมรับว่าติดลบแน่นอน แต่จะมากน้อยเพียงใด ขอให้ติดตามการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พ.ค. นี้ ซึ่งจะเป็นการแถลงร่วมเป็นครั้งแรกระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ร่วมกับ ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าไตรมาส 3-4 ของปีนี้เศรษฐกิจจะมีปัจจัยบวกที่ดีหรือไม่ แต่หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น การค้าต่างๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติ น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย