นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการทบทวนภาวะเศรษฐกิจ ว่าได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ โดยจะต้องได้ข้อสรุปโดยเร็ว ขณะที่แนวทางการช่วยเหลืออุตสาหกรรมบางประเภท ที่พยายามดูแลพนักงาน รักษาการจ้างงานไว้ แต่ได้รับผลกระทบ จะต้องเร่งหาข้อสรุปว่าจะช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง โดยจะต้องได้ข้อสรุปภายในวันที่ 19 พ.ค. นี้

 

ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก คาดว่าวงเงินกองทุนจะไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบจากพรก.กู้เงิน ในส่วน 400,000 ล้านบาท

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้รักษาจำนวนพนักงาน การจ้างงาน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในสิ้น พ.ค. นี้ ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวจะรวมถึงผู้ประกอบการสายการบิน 8 สายการบินที่เสนอแนวทางมาด้วย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวด้วย