“ตลอดระยะเวลา 2 เดือนกว่าๆ ที่ผ่านมา พวกเขาไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนใดๆ เท่าที่ควร ด้วยที่ไม่มีสถานะเป็นชุมชน มีเพียงการแจกของอุปโภค บริโภค 2 ครั้ง (ไม่เพียงพอแน่นอน) และข้าวกล่อง 4 มื้อ เป็นการประทังชีวิตให้ผ่านไป”
เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. บอกเล่าสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนคนหูหนวก ริมถนนพระราม 9 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนในชุมชนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำความสะอาด คนสวน คนเก็บขยะ ฯลฯ ตกงาน และขาดรายได้
นำมาสู่การลงพื้นที่ของ ‘จุติ ไกรฤกษ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และคณะผู้บริหาร ใน 6 วันให้หลัง เมื่อวันที่ 9 พ.ค.เพื่อเยี่ยมเยียน “ฟัง” ปัญหา 2 ชุมชน มอบถุงยังชีพ และหาแนวทางช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
สัปดาห์หน้าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ ลงมาเก็บข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาระยะยาว

กระทรวง พม. ได้ผนึกกับทั้งเอ็นจีโอ ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันชี้เป้าเฝ้าระวัง สำหรับชุมชนที่อาจตกสำรวจ แจ้งเรื่องเข้ามายังกระทรวง พม. เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที
“ขณะนี้ยังมีชุมชนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน และตกสำรวจอีกจำนวนมาก ซึ่ง พม. พร้อมรับฟัง และจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือต่อไป” นายจุติ กล่าว