นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องคลายล็อค ปลดล็อค ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ว่า ไม่อยากให้ รัฐบาล ยึดติดเอา พรก.ฉุกเฉิน เป็นตัวกำหนดในการควบคุมโรคจนเกินไป เพราะมีกฏหมายตัวอื่นทำได้เช่นกัน อีกทั้ง พรก.ฉุกเฉิน มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจ แต่ไม่ได้หมายความว่า ภาคธุรกิจ จะกลัวการใช้กฏหมายพิเศษจนไม่กล้าลงทุน แต่สิ่งที่ ภาคธุรกิจกลัว คือเรื่องความไม่แน่นอน ความคลุมเครือไม่ชัดเจนมากกว่า เพราะการจะลงทุนแต่ละครั้ง มีมูลค่ามหาศาล ดังนั้นจึงต้องมีความรอบคอบ และรัดกุม หากภาครัฐไม่มีความชัดเจนว่าแต่ละนโยบาย แต่ละมาตรการจะมีระยะเวลามากน้อยแค่ไหน ก็ยากที่จะมีใครวางแผนในการลงทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถูก จึงอยากให้รัฐบาลมองให้รอบด้าน อย่ามองแค่ความมั่นคงอย่างเดียว และมาบอกให้ประชาชนปรับตัว เพราะแต่ละคนมีต้นทุนทางสังคมไม่เท่ากัน นั่นเอง

พร้อมกันนี้ นายวิโรจน์ ยังกล่าวอีกว่า การที่รัฐบาล พยายามยกตัวอย่างบุคคล ที่ประสบความสำเร็จ ในบางอย่าง มาเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทำตาม ว่า นอกจากรัฐบาลจะมีตัวอย่างให้ประชาชนแล้ว รัฐบาลควรที่จะ มีการสนับสนุนด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อให้แต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น งบประมาณ,เทคโนโลโย ที่จะใช้หรือแม้แต่ช่องทางทางการตลาดเป็นต้น