นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการที่รัฐบาลเปิดมาตรการการเยียวยาให้กับประชาชนคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงการเยียวยา เนื่องจากรัฐประกาศเงื่อนไขให้ลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ส่งผลให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาได้ แม้กระทรวงการคลังเปิดให้มีการอุทธรณ์สิทธิในการรับเงินเยียวยาแต่ต้องมาที่กระทรวงการคลัง หรือสถานที่รัฐบาลจัดไว้เท่านั้น จึงมีประชาชนมาขออุทธรณ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ทั้งจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนคนต่างจังหวัดยิ่งแย่ อยากจะอุทธรณ์สิทธิ์ผ่านระบบก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อม หรือ ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร จนทำให้คนจำนวนมากสิ้นหวังเพราะเข้าไม่ถึงการเยียวยา และน่าเศร้าที่บางรายถึงกับฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงิน บางครอบครัวต้องออกไปอาศัยวัดอยู่ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาล

ทั้งนี้ ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากมาตรการของรัฐ จำเป็นที่รัฐต้องเยียวยาทุกคนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ซึ่งการเยียวยาเป็นการช่วยเหลือประชาชน รวมไปถึงงบประมาณที่นำมาเยียวยาก็คือภาษีประชาชน ดังนั้นประชาชนที่เดือดร้อนควรเข้าถึงเงินที่ควรจะได้รับ รัฐไม่ควรไปจำกัดสิทธิหรือไปตั้งเงื่อนไขกับประชาชน รัฐบาลต้องเร่งคลายล็อค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถหารายได้ เพื่อโอกาสในการฟื้นตัวของชาวรากหญ้าโดยเร็ว