ที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยมีนายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2560 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า ถ้าไม่มีคนให้ความร่วมมือ ถ้าไม่มีคนเสนอก็จะไม่มีคนรับ ถ้ามีคนเรียกก็ต้องฟ้องกันไป ถ้ารักษากฎหมายได้เท่านี้ทุกอย่างก็จบหมด แต่ที่ผ่านมามันมีการสมยอมกัน แม้แต่เรื่องการจดทะเบียนแรงงานในวันนี้ยังค้างอีกเกือบแสน ซึ่งเจ้าหน้าที่นัดให้ไปขึ้นทะเบียนแรงงาน แต่ผู้ประกอบการก็ไม่นำแรงงานของตัวเองไปขึ้นทะเบียน ตรงนี้เอ็นจีโอจะต้องไปไล่ในส่วนของผู้ประกอบการ ที่ไม่มาตามนัดให้รัฐบาลด้วย  ทั้งหมดนี้ เอ็นจีโอจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วยพร้อมกับการชี้แจงไปยังต่างประเทศ ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลชี้แจงแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะปัญหาไอยูยู การค้ามนุษย์ ซึ่งเกิดจากต่างประเทศทั้งนั้น และนับวันองค์กรเหล่านี้จะมีบทบาทสูงขึ้น เพราะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก็ต้องหามาตรการที่เกิดประโยชน์กับตัวเอง ถ้าเราไปเข้าข้างเขามากๆ ประเทศจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแรงงานพวกเรานี่แหละจะลำบากไปด้วย ฉะนั้น บทบาทของ NGO จะต้องทำด้วยกัน 2 อย่าง คือดูแลแก้ปัญหาของตัวเองและช่วยรัฐบาลด้วย

ในช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับแรงงานชาวเมียนมาว่า เมื่อมาอยู่แผ่นดินไทย ก็จะต้องรักทั้ง 2 ประเทศ เมืองไทยทำให้เรามีอาชีพและรายได้ ในวันข้างหน้าทุกคนก็คงต้องกลับประเทศ เพราะแต่ละประเทศมีการพัฒนา เชื่อว่า ทุกคนอยากกลับบ้าน แต่ต้องยอมรับว่าวันนี้ รายได้ที่ประเทศไทยดีกว่า การดูแลก็ดีกว่า แต่ขอให้เชื่อว่าวันข้างหน้าประเทศของท่านก็จะต้องดีขึ้น ส่วนปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลไทยจะดูแลทั้งหมด โดยปฏิบัติตามกฏหมาย

ในขณะเดียวกัน พลเอก ประยุทธ์ ได้พูดคุยกับนายศรลักษณ์ จีนอินทร์ ลูกเรือประมง อายุ 38 ปี ที่แขนขาดจากการทำประมง โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสิทธิ สวัสดิการกับผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ รัฐบาลจำเป็นต้องออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นานาชาติได้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาดังกล่าว

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ ได้ทักทายกับครู และบุตรหลานของแรงงานต่างด้าว โดยขอให้ครูสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนของแรงงานต่างด้าวให้มีคุณธรรม รักแผ่นดินไทย เพราะแผ่นดินไทยช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ และช่วยกันพัฒนา สร้างสังคมให้เกิดความสงบสุข ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง พร้อมกับขอให้สอนภาษาไทยแบบง่าย ๆ โดยให้ท่องจำกับแรงงานต่างชาติ เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้

ในภายหลังพลเอก ประยุทธ์ รับฟังบรรยายสรุปพร้อมข้อเสนอจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานข้ามชาติให้เป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญต่อการทำงานของคณะทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น NGO มูลนิธิ หรือองค์กร ขอให้ช่วยกันนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ส่วนการดูแลแรงงานขอให้มองสองทางทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างประเทศ รวมทั้งขอให้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก และขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด