นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบเพื่อบริโภคในประเทศ ว่าหลายประเทศ ให้ความสนใจที่จะซื้อสินค้าการเกษตรของไทย แต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้ ทั้งที่ควรต้องคว้าโอกาสทองให้กับสินค้าไทยที่จะส่งไปขายสร้างรายได้จากทั่วโลก

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน พร้อมมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกไปหาลูกค้าต่างประเทศเพื่อเปิดตลาด และสร้างโอกาสให้สินค้าไทย น่าเสียดายที่รัฐบาลไม่สามารถ สร้างโอกาสจากวิกฤติที่เกิดขึ้นมาได้

สำหรับการค้าข้าวนั้นประเทศไทยมีโอกาสมากในการขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดการค้าข้าวของโลก เพราะในขณะนี้หลายประเทศมีปัญหาไม่สามารถส่งออกข้าวได้ แต่รัฐบาลกลับทำลายโอกาสของเกษตรกรไปโดยสิ้นเชิง การที่รัฐจะเยียวยาเกษตรกร เดือนละ 5,000 บาทนั้น แทบไม่ช่วยอะไรเลย เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ รัฐควรเยียวยาที่ 35,000 บาทต่อครอบครัว ตามที่พรรคเพื่อไทยเสนอ จะเกิดประโยชน์มากกว่า รวมทั้งรัฐควรใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ คือ การมุ่งหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจทางการทหาร รัฐบาลต้องพิจารณาให้เหมาะสม ว่าเงินภาษีประชาชนควรใช้เพื่อประชาชน มากกว่าการใช้เพื่อสร้างกองทัพ