ตัวแทนสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และเครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล โดยตัวแทนสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า บุคคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีลูกจ้างที่กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศกว่า 150,000 คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้รับการจ้างไม่เป็นไปตามค่าจ้างขั้นต่ำและทำงานแบบชั่วคราว จึงต้องการความมั่นคงในการทำงานมากกว่านี้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ได้มีสิทธิเข้าถึงความมั่นคงในการทำงาน อย่างไรก็ตามจะมีการยื่นเรื่องดังกล่าวไปยังศาลาว่าการทุกจังหวัด เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของลูกจ้างชั่วคราวจึงขอความเห็นใจจากนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างชั่วคราวให้ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกจ้างทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ต้องทำงานอย่างหนัก

ขณะเดียวกันได้มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกเลิกการเข้าร่วมเจรจาเป็นภาคีความตกลง CPTPP โดยตัวแทนสหภาพฯกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมดังกล่าวเพราะทำให้ประเทศเสียประโยชน์ เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมไม่สามารถผลิตยาเองได้ เพราะติดปัญหาลิขสิทธ์ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคได้ยากลำบากเพราะมีราคาแพงมากยิ่งขึ้น และมีผลกระทบอย่างมากกับเกษตรกรที่จะเจอปัญหาลิขสิทธิ์เรื่องเมล็ดพันธุ์จากนานาชาติ ดังนั้นทางกลุ่มจึงขอคัดค้านการเข้าร่วม CPTPP อย่างถึงที่สุด