คณะก้าวหน้า จัดกิจกรรมร่วม #ตามหาความจริง ไปพร้อมกันที่เพจคณะก้าวหน้า วันที่12-20 พ.ค.นี้ เนื่องจากเหตุการณ์ ในอดีต พฤษภา 35/53 ความจริงต้องปรากฏ กี่ครั้งที่ประชาชนมือเปล่า ถูกสังหารอย่างเลือดเย็น กี่ครั้งที่ผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่า ไม่เพียงไม่ต้องรับโทษ แต่ยังเติบใหญ่ในเส้นทางอำนาจ

ทุกครั้งความจริงถูกทำให้เลือนหาย ความยุติธรรมไม่เคยมาถึง พอกันทีกับการที่ขอเพียงมีอำนาจล้นฟ้าจะลงมือฆ่าคนเป็นร้อยก็ไม่ผิด ฝากไปถึงผู้มีอำนาจว่า ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแรงอีกต่อไปว่าใครคือคนที่ฉายแสงสว่างส่องหาความจริง

ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือพวกเรา “ประชาชน” คนธรรมดาที่กำลังร่วมกัน #ตามหาความจริง

อย่างไรก็ตาม คณะก้าวหน้ายังไปยิงเซอร์ #ตามหาความจริง และข้อความไปยังผนังของกระทรวงกลาโหม และพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพฯ