นางสาวปิลันธนี สุวรรณบุบผา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไปรษณีย์ สายงานธุรกิจองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ) สนับสนุนจัดส่งคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในการซื้อสินค้าที่ร้านซีพีเฟรชมาร์ท มูลค่า 1,600 บาท ในโครงการ “คูปองจากใจ ให้ อสม.” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 60 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพ.ชน.) จำนวน 10,000 แห่ง ตามมาตรการเยียวยาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะเริ่มจัดส่งให้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 47 ล้านชิ้น โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย กองทัพไทย จำนวน 857 แห่งทั่วประเทศแล้วเป็นจำนวนกว่า 44 ล้านชิ้น พร้อมจัดส่งหน้ากาก N95 จากองค์การเภสัชกรรม จำนวน 4 แสนชิ้น ให้กับปลายทางทั้ง 168 แห่งแล้ว และยังได้จัดส่งชุด PPE Set จากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) จำนวน 4 แสน ชิ้น โดยได้ส่งถึงหน่วยพยาบาลปลายทางจำนวน 174 แห่งแล้ว