นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมายัง มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อมอบนม Vitamilk ให้กับตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์แต่ละเขต นำไปกระจายอย่างทุกพื้นที่และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ นายชวน เปิดเผยว่า การส่งมอบนมเพื่อเป็นสิ่งที่ดี ที่ตักช่วยลดภาระของผู้ปกครอง รวมถึงเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในอีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้ ยังชื่นชม ตู้ปันสุข เกิดขึ้นทั่วประเทศ นับว่าเป็นจิตอาสาและจิตกุศลที่ดีมาก เป็นการแบ่งปันที่ไม่หวังผล รวมถึงผู้รับก็รู้จักประมาณตน เพราะก่อนหน้านี้ตนเห็นข่าวว่ามีเด็กมากวาดของในตู้จนหมดแต่ก็มีผู้ใหญ่ได้เตือนซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี