นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะสถานี อโศก ศาลาแดง สยาม และหมอชิต ซึ่งถือว่าหนาแน่น จึงมีความเป็นห่วงว่าจะมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดังนั้น จึงได้กำชับไปยังหน่วยงาน ทั้งในเรื่อง Social Distancing การคัดกรอง อุณหภูมิ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งให้ปฏิบัติการอย่างเข้มงวด หากมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อ Social Distancing ให้บริหารจัดการด้วยมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางรางจะติดตามการให้บริการของรถไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลและแก้ไขปัญหาการให้บริการ ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing