นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดหาจากผู้ผลิตในประเทศ เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตนเอง

ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เลขาธิการ ศรชล. (กลาง) เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโรค COVID-19 เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของหน่วยงานในการดูแลพื้นที่ทะเลของประเทศ อาทิ การตรวจคนเข้าเมืองทางทะเล การตรวจคัดกรองผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจประมง

กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether