นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายกฯ ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) เตรียมทำโพลหยั่งเสียงเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า การที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทำโพลสำรวจว่าควรคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไว้หรือควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีทราบดีว่า เรื่องการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปหรือไม่ เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคม เพราะการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีทั้งผลบวกและลบในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อทำการสำรวจและมีผลสำรวจออกมาแล้ว ก็อาจมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อผลการสำรวจนั้น

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการสำรวจจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้การสำรวจได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และเมื่อมีผลการสำรวจออกมาก็จะเป็นผลการสำรวจที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้ แต่ถ้าสำรวจว่า ควรยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แบบขอไปที หรือมีวาระซ่อนเร้น จะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า สำรวจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีอำนาจหรือเพื่อหวังผลทางการเมือง มากกว่าหวังผลเอาผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา โควิด–19 อย่างแท้จริง ก็จะทำให้เกิดปัญหาใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทับซ้อนปัญหาเก่าเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขอฝากนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาการทำสำรวจว่าจะคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้หรือยกเลิกด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ไม่มีอะไรแอบแฝง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนเพื่อใช้ผลการสำรวจเป็นประโยชน์ในการทำงานสู้ภัยโควิด-19 อย่างแท้จริง