มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) สั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เตรียมจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภายหลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินมากกว่า 1 เดือน เพื่อดูผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน รวมถึงขอความคิดเห็นว่า เห็นควรให้คง พรก.ฉุกเฉิน หรือ ยกเลิก เพื่อเป็นแนวทางให้ ศบค.ตัดสินใจ

เนื่องจากขณะนี้พบว่ามีเสียงสะท้อนมาจากสังคมหลายความคิดเห็น 1.ให้ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เนื่องจากกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจของประเทศ อีกครั้งยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ลดลงตามลำดับและอยู่ในความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมได้ 2.ให้ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แต่ยังไม่อยากให้นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และ 3.ให้คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เอาไว้ก่อน เพราะห่วงจะ มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกรอบ แต่ขอให้ผ่อนคลาย เช่น ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว หรือ ขยายเวลาเคอร์ฟิวออกไปจากเดิม 22.00-04.00 น. อาจจะเป็น 23.00-04.00 น.

โดยในวันอังคารที่ 12 พ.ค. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เสธ กอ.รมน. จะเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเนื้อหาในแบบสอบถาม ก่อนจะนำไปแจกจ่ายประชาชน คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 1 สัปดาห์