พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารใช้ศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด ล่าสุด โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ดำเนินตามนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดโครงการ “ตู้เติมใจให้กัน” นำตู้กับข้าวบรรจุ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น มาวางไว้ในที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้คนสามารถมาหยิบสิ่งของในตู้ไปใช้ประโยชน์ได้ฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวคิดสร้างสังคมแบ่งปัน

โดยได้เริ่มวางตู้ครั้งแรกเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563 บริเวณทางเท้า ถนนพระราม 5 หน้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กทม. และมีประชาชนทั่วไปแวะเวียนมาเปิดตู้เลือกและนำสิ่งของไปตามต้องการ เป็นระยะๆ พร้อมทั้งมีการเขียนโน๊ต ขอบคุณ ในน้ำใจที่มอบให้ไว้ด้วย

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จะจัดสิ่งของมาเติมอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ประสงค์จะร่วมแบ่งปันอาหาร ก็สามารถนำสิ่งของมาเติมใส่ใน”ตู้เติมใจให้กัน”ได้ตามสะดวก เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ด้าน พลตรีดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน “เติมใจให้กัน” กับคนในสังคมไทยให้เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กันและกัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากอยากทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งๆ ขึ้น

นอกจากนี้ ทาง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จะวางตู้กับข้าว เพิ่มภายในอาคารชั้น 2, ชั้น 3 และชั้น 4 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กำลังพลทุกนายสามารถมาหยิบสิ่งของตามประสงค์ โดยจะเริ่มในวันอังคารที่ 12 พ.ค.63 นี้