นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ‘Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล” ถึงการไว้อาลัยแด่ อาจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีใจความว่า. หลังรัฐประหาร 2549 ต่อเนื่องมายังสงครามสีเสื้อ จนมาถึงรัฐประหาร 2557 ในแวดวงของนักวิชาการ-ปัญญาชน ก็แตกกันเป็นสองฝ่ายด้วย มีสมมติฐานกันว่า นักวิชาการอาวุโสที่มีอายุมาก น่าจะกลายเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้น ปัญญาชนที่เคยก้าวหน้าในช่วงตุลาคม 16, 19 หรือ พฤษภาคม 2535 จนวันนี้อาจจะกลายเป็นปัญญาชนจารีต-อนุรักษ์นิยมไป

โดย อ.อัษฎางค์ เป็น 1ใน 4 นักวิชาการอาวุโส (รุ่นก่อนตุลาคม 2516) ที่มีชื่อเสียงเป็นปัญญาชนสาธารณะ ที่ไม่ได้เข้าฝ่ายกับพวกอนุรักษ์จารีตนิยม แต่ยืนยันไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารทั้งเมื่อตอน 2549 และตอน 2557 อย่างมั่นคงเสมอมา

นอกจากนี้ อ.อัษฎางค์ เป็นกูรูการเมือง ติดตามการเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ทุ่มเทและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น หลังรัฐประหาร 2557 คณะอนุกรรมการชุดที่ว่าก็สลายไป ตนก็ไม่ได้พบอาจารย์อัษฎางค์อีกเลย และเมื่อก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ก็ตามฟัง ตามอ่านความเห็นของอ.อัษฎางค์ ที่มีต่อพรรคอนาคตใหม่อยู่เสมอ ข้อคิดเห็นของอ.อัษฎางค์ มีประโยชน์ต่อสมาชิกพรรคมาก จึงขอร่วมคารวะและไว้อาลัยการจากไปของอาจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร นักวิชาการที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมตลอดทั้งชีวิต