นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส. เขต 1 จังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ เย็บหน้ากากผ้าด้วยตนเองซึ่งสามารซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และร่วมแพ็กถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยประชาชนในพื้นที่ ช่วงช่วงเช้า กลางวัน และกลางคืนไปในอำเภอเมือง อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้าและอำเภอสามเงา รับฟังปัญหาจากประชาชน พร้อมนำถุงยังชีพที่เตรียมไว้มอบให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์เชื้อโควิด -19 ระบาด พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฎิบัติตัวให้ห่างไกลเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้นำหน้ากากผ้า น้ำดื่ม เครืองอุปโภคต่างๆ มอบให้ผู้ที่มาปฎิบัตหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ในพื้นที่ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดชองโรคติดต่อเชื้อโควิด-19

นายธนัสถ์ ระบุว่า การดูแลประชาชนได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการระบาด จนถึงปัจจุบันและในครั้งนี้เพื่อมาให้กำลังใจกับประชนในเขต 1 ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรค ได้กำชับ ส.ส.ในพรรคลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด พร้อมยังฝากส่งกำลังใจมาถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด พร้อมเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการออกไปซื้อหา และการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามหลักปฎิบัติมีการวัดไข้ ล้างมือ และรักษาระยะห่าง โดยมี อสม. และ ชรบ. หมู่บ้านให้ความช่วยเหลือเป็นจิตรอาสาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ขณะที่ ประชาชนในพื้นที่ ขอบคุณที่ ส.ส.ในพื้นที่ไม่ทิ้งประชาชนในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคโควิด-19 และมองว่าแม้ สส.ธนัสถ์จะเข้ามาเป็นผู้แทนได้ไม่นาน แต่ที่ผ่านมาก็ใส่ใจและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องถนน ซึ่งถือเป็นความโชคดีของคนในพื้นที่