นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึง ความคืบหน้าเงินชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท ว่า ขณะนี้ มียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านคน ซึ่งจากการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ 13.4 ล้านคน โดยใน 13.4 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ 11 ล้านคน ในวันที่ 8 พ.ค. ส่วนอีก 2.4 ล้านคนที่เหลือ จะพยายามโอนให้ครบภายในสัปดาห์หน้า

ส่วนข้อร้องเรียนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังคงมีข้อติดขัดบางประการในส่วนแรกคือเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่ตรงแต่มีหลายคนบัญชีไม่สามารถโอนเงินได้ ซึ่งจะได้มีการรับการแจ้งข้อความให้เข้ามาเปลี่ยนแก้ไขช่องทางในการรับเงิน ซึ่งจะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบวิธีการ ขอให้ประชาชนนั้นสบายใจได้ว่าเงิน 5,000 บาท จะเป็นของประชาชนทุกเดือน ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือให้สมัครพร้อมเพย์เชื่อมต่อกับเลขบัตรประชาชน

ส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่พบการร้องเรียนเข้ามาคือไม่สามารถลงทะเบียนสำเร็จเนื่องจากข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้อง ซึ่งหากได้รับ SMS ในลักษณะนี้จะอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ซึ่งกระทรวงการคลังจะกลับไปพิจารณาในจำนวน 1.7 ล้านคนนี้อย่างไรได้บ้างในมาตรการเยียวยา และจะไม่มีการให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจากสิ้นสุดลงแล้ว และถือว่ายอด 13.4 ล้านคน ดังกล่าวเป็นยอดปลายทางและครอบคลุมแล้ว

นายลวรณ ยังยืนยันว่า หากไม่สามารถไปพบกับผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้ จะไม่ถือเป็นการเสียสิทธิ์ ข้อมูลจะกลับไปที่ส่วนกลางและจะมอบให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ลงไปพบประชาชนในพื้นที่อยู่ปัจจุบัน