นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดรับคำร้องทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้เปิดรับจุดรับคำร้องของประชาชนไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันสุดท้าย โดยงดรับเรื่องในวันหยุดราชการ โดยยืดระยะเวลาออกไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้เดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ก่อนปิดโครงการในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะจ่ายได้ครบ 12.8 ล้านคนที่ผ่านการลงทะเบียนได้รับสิทธิ์

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องให้รักษามาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19