นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัสเซียเตรียมเดินหน้าเศรษฐกิจในขณะที่ยังมีการแพร่ระบาดจำนวนมากภายในประเทศ ในส่วนของนักธุรกิจไทยจะต้อง ปรับตัวอย่างไร ว่า อย่างน้อยที่สุดเราควรจะฟื้นให้ได้ก่อนและเราต้องดูแลของเราให้ดีที่สุด โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพดูแลควบคู่ไปกับปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เรื่องเศรษฐกิจถ้าเราฟื้นได้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยตลาดในประเทศหมุนเวียนได้ก็จะดี

ส่วนที่จะเกี่ยวพันกับการส่งออก การลงทุน เรื่องระหว่างประเทศ นั้นจะต้องปรับระบบและปรับรูปแบบ โดยหันมาใช้ระบบออนไลน์ให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่ในระดับหนึ่งแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ในระดับหนึ่งส่วนการส่งออกเจรจาซื้อขายทำธุรกิจก็ใช้วิธีทำทางออนไลน์

ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการอบรมเรื่องการส่งออกสร้างนักธุรกิจส่งออกรุ่นใหม่ โดยใช้อบรมทางออนไลน์โดยใน 1-2 วันนี้ ก็จะไปเปิดเพิ่มอบรมออนไลน์เพื่อให้สามารถส่งออกออนไลน์ได้ค้าขายออนไลน์ได้